Apqp Ve Ppap Nedir

Problem Çözme Araçları Kalite Güvencesi Araçları olarak (PPAP / FMEA / MSA / SPC / APQP / KONTROL PLANI) dır. Bu araçlar öncelikle otomotiv endüstrisinde kullanılır, ancak erken aşamada, bazen fiili üretim veya hizmet başlamadan çok önce, hataları toplu işlemden geçirme işlemlerine nitelemek ve riskleri etkin bir şekilde azaltmak için evrensel olarak uygulanabilir. Üretim Parçası…

Amerika İçin Ürün Kayıt Numarası Reg No Utı Code

ABD Tek Tip Kayıt Numarası “Kayıt No. UT-9701 (CN)” Bir Tekdüzen Kayıt Numarası (URN), ürünleri ABD ye iharacat yapan firmaların alması gereken üreticiler için bir kayıt numarasıdır ve ABD genelinde kayıt numaralarının tek tip olmasına izin verir ve gerekli tüm eyaletlerde kullanılabilir, ancak her bir eyalette kayıtlı olmaları gerekir. URN ‘ler fabrika konumunu tanımlar ve…

Altı Sigma Nedir?

Nasıl Uygulayabiliriz? İşletmemize 6 Sigma ne sağlar ? Six (6 Sigma Eğitimi) Altı Sigma Çevresi Kalite, yaşamın her yürüyüşünde bülten haline geldi. Kaliteyi sağlamadaki durgunluğun kesin başarısızlıkla sonuçlandığı kanıtlanmıştır. Yaşamda başarılı olmak için her bireyin kalite geliştirme metodolojileri hakkında oldukça iyi bir bilgi edinmesi zorunlu hale gelmiştir. Sürekli iyileştirme, herhangi bir organizasyonun etkili bir performansının…

5 S Nedir?

Japon Kalite Sistemleri içinde KAİZEN den sonra 5 S önemli bir yer tutar. Japonca 1- Seiri 2- Seiton 3- Seioso 4 Seiketsu 5 Sistsuke İngilizce olarak ta bu kelimelere uydumak için 1-Sort 2- Set 3- Shine 4- Standardize 5- Sustain olarak çevrilmiştir. Türkçeye ise 1- Sınıflandırma 2- Silme 3- Sıralama 4- Standart haline getirme 5-…