EN 1090 KAYNAKLI İMALAT FPC BELGELENDIRME

EN 1090 VE EN ISO 3834 Belgelendirmesi, 

 FPC Fabrika Kontrol ve Kaynak Testinden oluşan En 1090 Kaynaklı İmalat Belgesi size büyük fayda sağlayacaktır. 

Daha uzman kaynakçı, WPQR Kaynak Prosedürüne uygun üretim 

Tüm bunlar piyasada size Kaynaklı İmalat işlerinde öne geçme imkanı verecetir. 

 

KAYNAKLI İMALAT CE İŞARETLEMESİ İÇİN GEREKEN KURALLAR

ISO 3834 Kaynak imalat sürecinin belgelendirilmesi –

1- Başvuru  Kaynaklı İmalat için başvuru yapmanız gerekiyor.

2- Kaynaklı İmalatçı için 1090-2 ye veya 1090-3 e göre belgelendirme denetimi

3- Sertifikanın yayınlanması Iso 3834 e göre belgelendirmenin yapılması.

4- 1 Yıl sonra yeniden denetim ve belgelendirmenin ara denetiminin yapılması.

EN ISO 3834 “Metalik malzemelerin kaynaştırma kaynağı için kalite gereklilikleri”, hem atölyede hem de sahada, kaynaklanmış her türlü inşaatın üretim sürecinin düzgün bir şekilde yönetilmesi için gerekli kalite şartlarını belirleyen bir kılavuzdur.

Kaynaklı ürünler için gerekli kalite seviyesini sağlamak ve üretim maliyetlerini optimize etmek için, tüm kaynak üretim prosesi, atölyedeki malzemelerin gelmesinden kontrol edilmelidir. ISO 3834 standardı, imalatçıların iyi imalat uygulamaları standartlarına göre çalışması için yerine getirmeleri gereken şartları tanımlar.

EN ISO 3834’e göre şirketlerin sertifikalandırılması için ISO IEC 17021 ve ISO IEC 17065’e akredite edilmiştir ve aynı zamanda Avrupa Kaynak Federasyonu (EWF) ve Uluslararası Kaynak Enstitüsü tarafından Yetkilendirilmiş İtalyan Ulusal Organıdır. (IIW), hem kalite hem de güvenlik ve çevre ile ilgili hususlar konusunda yukarıdaki sertifikasyonun verilmesi için.

EN ISO 3834, üretim bağlamlarında önemli ölçüde uygulanabilen, doğru uygulamada, içinde atıfta bulunulan birçok ürün standardı ile birlikte bulunur. Onların arasında:

Demiryolu aracı için EN 15085
Metal yapılar siviller için EN 1090
Basınçlı ekipman için EN 13445
… Ve daha fazlası.

Yararları:

Sözleşmeli durumlarda: Kaynak gereksinimlerinin tanımlanması için; kaynaklı ürünlerin tedarikçilerinin test / kalifikasyonu için bir kılavuz olarak.
Kaynak için kalite gereksinimlerinin geliştirilmesinde üreticiler için.
Kalite yönetim sistemlerinde: “özel işlem” kaynağının yönetimi için bir kılavuz olarak; UNI EN ISO 9001’in entegrasyonu olarak.
Avrupa direktiflerinin bir parçası olarak (PED, CPD, vb.)
EN ISO 3834’e göre sertifikalı şirketler eklenir:

EN 1090 -1 VE EN 1090-2

ALİMİNYUM KAYNAKLI İMALATI İSE EN 1090-3 TE VERİLMEKTEDİR.

EN 1993 Çelik Yapıların Tasarımı
EN 1993-1 Binalar için genel kurallar ve kurallar. EN 1993-2 Çelik köprüler.
EN 1993-3 Kuleler, direkler ve bacalar.
EN 1993-4 Silolar, tanklar ve boru hatları.
EN 1993-5 Kazıklama.
EN 1993-6 Baston destekleyici yapılar.
EN 1993-2’den EN 1993-6’ya kadar olan genel kurallara başvurunuz.
EN 1993-1. Parçalardaki kurallar
EN 1993-2’den EN 1993-6’ya kadar, EN 1993-1’deki genel kuralları tamamlar.
EN 1994 Kompozit çelik ve beton yapıların tasarımı
EN 1994-1-1 Binalar için genel kurallar ve kurallar
EN 1994-1-2 Yapısal yangın tasarımı
EN 1994-2 Köprüler
EN 1993-1 Çelik Yapıların Tasarımı
EN 1993-1-1 Binalar için genel kurallar ve kurallar.
EN 1993-1-2 Yapısal yangın tasarımı.
EN 1993-1-3 Soğuk şekillendirilmiş ince ayar elemanları ve kaplama.
EN 1993-1-4 Paslanmaz çelikler.
EN 1993-1-5 Kaplama yapısal elemanları.
EN 1993-1-6 Kabuk yapılarının dayanıklılığı ve kararlılığı.
EN 1993-1-7 Enine yüklü düzlemsel yapıların dayanıklılığı ve kararlılığı.
EN 1993-1-8 Eklemlerin tasarımı.
EN 1993-1-9 Çelik yapıların yorulma mukavemeti.
EN 1993-1-10 Malzeme sertliği ve kalınlık özellikleri.
EN 1993-1-11 Çelikten gergi komponentli yapıların tasarımı.
EN 1993-1-12 Yüksek mukavemetli çelik için tamamlayıcı kurallar.
• EN 1090-1, yürütme için teknik şartlar içermez, sadece bileşenin özellikleri ve beyannamesi arasındaki uygunluğu gösteren kurallar (“CE İşareti standardı”)

• Teknik gereklilikler EN 1090-2 (çelik) ve EN 1090-3 (alüminyum) olarak verilmiştir.

• Bu standartlar, her türlü yük taşıyıcı yapıları ve tek bileşenleri kapsamaktadır.

CE İşareti sadece imalat içindir, montaj gerektirmez CE İşareti sadece şantiye N 1090-2 teslim edilir
kapsam
• S690 kalite ve sınıfına kadar sıcak haddelenmiş, yapısal çelik ürünler
• Soğuk şekillendirilmiş parçalar ve S700 sınıfına kadar olan tabakalar
• Sıcak bitmiş ve soğuk şekillendirilmiş paslanmaz çelikler
• Sıcak bitmiş ve soğuk şekillendirilmiş yapısal içi boş bölümler
• Ayrıca kaynak ile üretilen ısmarlama bölümler
• Gerekirse, S960’a kadar ve dahil olmak üzere, ek şartlar belirtilir.
Standart, Eurocode 3 ve 4’ün ilgili bölümlerine göre tasarlanmış çelik yapılar için geçerlidir.
EN 1090-2 İçindekiler
1 Kapsam
2 Normatif referanslar
3 Terimler ve tanımlar
4 Teknik özellikler ve belgeler
5 Ürünler
6 Hazırlık ve montaj
7 Kaynak
8 Mekanik Sabitleme
9 Ereksiyon
10 Yüzey işleme
11 Geometrik toleranslar
12 Denetim, test ve düzeltme

Gerçek yapı tipleri. Kaba bir sınıflandırma:
EXC1 Küçük evler, depolar, tarımsal binalar, kreşler, rıhtımlar. Kaynaklı ve kaynaklı olmayan yapılar
basit imalatlar.
EXC2 Evler, ofisler, ticari binalar, salonlar, kurumsal binalar, liman tesisleri, kuleler, direkler, küçük yol köprüler ve yaya köprüsü…
EXC3 Daha büyük yol ve demiryolu köprüler, vinç yapıları, büyük Büyük kalabalıklar, büyük tribünler, spor arenaları olan binalar …
EXC4 Nükleer tesisler, olağanüstü tasarımlar. EXC3 için ama
özellikle büyük darbe, yorgunluk ve yüksek kullanımı ile
karmaşık imalat şartları.

EN ISO 3834 ‘e uygun kalite gereksinimleri:
EXC1: Bölüm 4 “Temel kalite gereksinimleri”;
EXC2: Bölüm 3 “Standart kalite gereksinimleri”;
EXC3 ve EXC4: Bölüm 2 “Kapsamlı kalite
Gereksinimler”.
İş için hazırlanmış bir kaynak planı gerektirir