ISO 14021 ÜRÜN ÇEVRE ETİKETİ VE DEKLARASYONU

ISO 14021 ÜRÜN ÇEVRE ETİKETİ VE BEYANI

Ürün Çevre etiketleri ve beyanlar- Ürün Çevre ile ilgili özelliklerinin Deklarasyonu (Tip II çevre etiketleri)

Iso 14021 Çevre Etiketi Nedir ?

Iso 14021 Standardı ürünle ilgili bize bir çerçeve çizerek Ürün Çevre Beyanımızın nasıl olması gerektiğini gösterir.

Iso 14021 Çevre Etiketimi nasıl alabilirim.

Çevre Beyanı İçin Bizimle Çalışabilirsiniz.

Standart maddeleri özetle
Önsöz v
Giriş vi
1 Kapsam 1
2 Normatif referanslar 1
3 Terimler ve tanımlar 1
3.1 Genel şartlar 1
3.2 Kendinden beyan edilen çevresel iddialarda yaygın olarak kullanılan seçilmiş terimler 4
4 Kendinden beyan edilen çevresel iddiaların amacı 4
5 Kendinden beyan edilen tüm çevresel iddialar için geçerli olan şartlar 4
5.1 Genel
5.2 ISO 14020 ile İlişki
5.3 Belirsiz veya spesifik olmayan iddialar 5
5.4 “… ücretsiz” iddiaları 5
5.5 Sürdürülebilirlik iddiaları 5
5.6 Açıklayıcı ifadelerin kullanımı 5
5.7 Özel gereksinimler 5
5.8 Çevresel iddialarda bulunmak için sembollerin kullanılması 6
5.9 Diğer bilgiler veya iddialar 7
5.10 Özel semboller 7
5.10.1 Genel 7
5.10.2 Mobius döngüsü 7
6 Değerlendirme ve talep doğrulama gereksinimleri 8
6.1 Davacının sorumlulukları 8
6.2 Değerlendirme metodolojisinin güvenilirliği 8
6.3 Karşılaştırmalı iddiaların değerlendirilmesi 8
6.4 Yöntemlerin seçimi 9
6.5 Bilgiye erişim 9
7 Seçilen istemler için özel gereksinimler 10
7.1 Genel 10
7.2 Kompostlanabilir 10
7.2.1 10. terimin kullanımı
7.2.2 Nitelikler 10
7.2.3 Değerlendirme metodolojisi 11
7.3 Parçalanabilir 11
7.3.1 11. terimin kullanımı
7.3.2 Nitelikler 11
7.3.3 Değerlendirme metodolojisi 12
7.4 Demontaj için tasarlandı 12
7.4.1 12. terimin kullanımı
7.4.2 Nitelikler 12
7.4.3 Değerlendirme metodolojisi 13
7.5 Uzun ömürlü ürün 13
7.5.1 13. terimin kullanımı
7.5.2 Nitelikler 13
7.5.3 Değerlendirme metodolojisi 13
7.6 Geri kazanılan enerji 13
7.6.1 13. terimin kullanımı
7.6.2 Nitelikler 13
7.6.3 Değerlendirme metodolojisi 14
7.7 Geri dönüştürülebilir 14
7.7.1 14. terimin kullanımı
7.7.2 Nitelikler 14
7.7.3 Bir sembolün kullanımı 14
7.7.4 Değerlendirme metodolojisi 15
7.8 Geri dönüştürülmüş içerik 15
7.8.1 Terimlerin kullanımı 15
7.8.2 Nitelikler 16
7.8.3 Bir sembolün kullanımı 16
7.8.4 Değerlendirme metodolojisi 16
7.9 Azaltılmış enerji tüketimi 17
7.9.1 17. terimin kullanımı
7.9.2 Nitelikler 17
7.9.3 Değerlendirme metodolojisi 17
7.10 Azaltılmış kaynak kullanımı 17
7.10.1 17. terimin kullanımı
7.10.2 Nitelikler 17
7.10.3 Değerlendirme metodolojisi 18
7.11 Azaltılmış su tüketimi 18
7.11.1 18. terimin kullanımı
7.11.2 Nitelikler 18
7.11.3 Değerlendirme metodolojisi 18
7.12 Yeniden kullanılabilir ve yeniden doldurulabilir 19
7.12.1 Terimlerin kullanımı 19
7.12.2 Nitelikler 19
7.12.3 Değerlendirme metodolojisi 19
7.13 Atık azaltma 20
7.13.1 20. terimin kullanımı
7.13.2 Nitelikler 20
7.13.3 Değerlendirme metodolojisi 20
7.14 Yenilenebilir malzeme 20
7.14.1 20. terimin kullanımı
7.14.2 Nitelikler 20
7.14.3 Değerlendirme metodolojisi 21
7.15 Yenilenebilir enerji 21
7.15.1 21. terimin kullanımı
7.15.2 Nitelikler 21
7.15.3 Değerlendirme metodolojisi 21
7.16 Sürdürülebilir 21
7.16.1 Terim 21’in kullanımı
7.17 Sera gazı emisyonlarına ilişkin iddialar 21
7.17.1 Genel 21
7.17.2 Ürün “karbon ayak izi” 22
7.17.3 “Karbon nötr” Sıfır Karbon 22

Green TAG Size satışta imkanlar dağlayacaktır. Çevre Dostu ürün her zaman güven aşılayacaktır. Green Tag , Yeşil etiket veya Çevre Dostu Ürün etiketi sizin için ayrı bir ufuk aşılayacaktır. Çevre Dostu Ürün ne demektir. Daha az kirleten, Daha az zararlı madde içeren, daha az enerji tüketen …. Daha ambalaj malzemesi, Örneğin, Su bazlı boya, Lead (Kurşun) (Pb): < 1000 ppm
Mercury  Cadmium Hexavalent Chromium: (Cr VI)Polybrominated Biphenyls  PBB)Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE) Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP)Benzyl butyl phthalate (BBP)Dibutyl phthalate (DBP) Diisobutyl phthalate (DIBP) İçermeyen…